Prof. Dr. Veli Yılgör ÇIRAK
Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Prof. Dr. Veli Yılgör ÇIRAK, 1968 yılında Aydın’da doğdu. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. 1993 yılında YÖK bursu kazanarak; Almanya’da Giessen Justus-Liebig Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Enstitüsü’nde “Effects of single and repeated infections with Eimeria separata on Na+ and Cl– transport in rat large intestine” isimli doktora tezini tamamlayarak 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji AD’da Dr. Araş. Gör. olarak göreve başladı. 1999 yılında Öğretim Görevlisi kadrosuna, 2001 yılında Yard. Doç. Dr. kadrosuna atandı. 2005 yılında ÜAK Doçent’lik sınavında Doçent ünvanı aldı ve 2010 yılında Uludağ Üniversitesi’nde Profesör kadrosuna atandı. 2006 yılında, European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) bünyesinde bulunan European Veterinary Parasitology College (EVPC)’e “de facto diplomat” olarak kabul edildi. 2011-2013 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (devlet üniversitesi), Veteriner Fakültesi’nde misafir Öğretim Üyesi olarak Parazitoloji dersleri verdi ve bilimsel araştırmalarda bulundu. 2013-2015 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı yaptı. Özel ilgi ve çalışma alanları; evcil hayvanlardaki helmint ve protozoon hastalıkları (özellikle apicomplexan türler), antiparaziter tedavi ve antiparaziter direnç’tir. 51 bilimsel makalesi ve 69 kongre tebliği, yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK ve BAP projeleri bulunmaktadır. Ayrıca 3 adet COST (European Cooperation in Science and Technology) Aksiyonu’nda (FA0805, FA1404, CA16230) Management Committee Member (Türkiye ülke temsilcisi) olarak görev yapmıştır.