Fakültemiz
Fakültemiz

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen resmi açılış töreni ile hayatına başlamıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL Fakültenin Kurucu Dekanı olarak atanmıştır. İngilizce program olan Fakültemizde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Veteriner Fakültesi Türkçe Programıda açılarak Eğitim Öğretim Çalışmalarını sürdürmektedir. Böylece tam bir uluslararası ortam sağlanmıştır. Fakültemiz eş zamanlı olarak Veteriner Hekimliği Master ve Doktora eğitimini de sürdürmektedir.Fakültemizin gerek akademik yapılanması gerekse ders programları Avrupa’da Veteriner Hekimlik eğitimini standardize ederek düzenleyen ve eğitim kurumlarını akredite eden Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’nin, kısaca EAEVE ve Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu’nun, kısaca FVE, direktifleri ve standartları göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir.

Fakültemizin öncelikli ve ilk hedefi mümkün olan en kısa sürede EAEVE/FVE akreditasyonunu alarak öğrencilerimize Avrupa normlarında bir lisans eğitimi vermek ve onlara akredite olmuş bir Veteriner Fakültesinden mezun olma ayrıcalığını yaşatmaktır. İçerisinde Fakültenin tam teşekküllü Küçük Hayvan Eğitim Hastanesi ile birlikte Eğitim Binasında değişik büyüklükteki dokuz amfi, tam donanımlı üç multidisiplin, bir mikroskopi, bir anatomi ve altı araştırma laboratuvarı ile öğrencilerimizin Temel Veteriner Tıp Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimleri, Hayvan Besleme ve Zootekni ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümlerine ait teorik ve pratik lisans ve lisans üstü dersleri dünya standartlarında ve ülke öncelikleri göz önünde bulundurularak çağdaş bir ortamda verilmektedir. Küçük Hayvan Eğitim Hastanesinde öğrencilerimizin pet hayvan hekimliğine ilişkin klinik uygulamaları yapılmaktadır.Poliklinik ve yataklı hasta hizmeti vermek üzere tasarlanan Eğitim Hastanesinde yer alan üç genel ve iki özel (göz, diş, kulak hastalıkları ve kardiyoloji) muayene odası, merkezi tanı laboratuvarı, görüntüleme merkezi, birisi yumuşak doku birisi de ortopedik cerrahide kullanılmak üzere iki ameliyathane, post-operatif yoğun bakım ünitesi ve hospitalizasyon ünitesinde öğrencilerimizin her türlü medikal ve cerrahi uygulamalarda bulunmaları sağlanırken bir yandan da pet hayvan sağlığına ilişkin topluma hizmet verilmektedir. Veteriner Fakültesine ait Şirinevler’deki Havva Hanım Eğitim-Öğretim, Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde öğrencilerimizin sığır, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanı yetiştiriciliği ile ilgili uygulamalarının yanısıra buradaki Büyük Hayvan Kliniğinde de klinik eğitimleri yürütülmektedir. Girne Arapköy’de ise öğrencilerimizin at hekimliği ile ilgili uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Böylece ana eğitim binamız, küçük hayvan ve büyük hayvan kliniklerinden oluşan Veteriner Eğitim Hastanesi, ve Eğitim-Öğretim, Uygulama ve Araştırma Çiftliğinden meydana gelen eğitim kompleksimizde öğrencilerimize Veteriner Hekimlik mesleğinin ve sanatının bütün incelikleri tüm detayları ile verilmektedir.

Öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı çağdaş bir eğitim sisteminin uygulanması ile öğrencilerimizin üst düzeyde aktif katılımı ile eğitilmeleri ve mesleği öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Müfredatımızın ayrılmaz birer parçası olan acil klinik, gezici klinik, staj, mezbaha çalışmaları ve çiftlik ziyaretleri gibi destek faaliyetler ile öğrencilerimizin olabildiğince pratik yapmaları da sağlanmaktadır. Klasik Veteriner Hekimlik eğitiminin yanısıra Fakültemiz değişik bilimsel toplantılarla öğrencilerini, meslek camiasını ve kamuoyunu güncel mesleki konularda bilgilendirmeyi sürdürmektedir.

Sizin için öğrenmek mutluluk ve yaşam güzel ise paylaşmak için bekliyoruz.

Prof. Dr. Kürşad TURGUT
Dekan