Fakültemiz

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Kıbrıs’ın ilk ve özel Veteriner Hekimliği Fakültesi olarak 2 Kasım 2009 tarihinde resmen kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından emekli olan Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL ilk (kurucu) dekan olarak atandı ve Fakülte’nin güçlü temeller üzerine kurulmasına büyük katkılar sağladı. Veteriner Fakültesi, eğitim hizmetlerine ilk olarak İngilizce dilinde başlamış, daha sonra 2018-2019 yılında bir Türkçe Programı ekleyerek kapasitesini genişletmiştir. O zamandan beri fakülte, 159 ulusal ve uluslararası öğrenciyi başarıyla mezun etti.

Prof. Dr. Kürşad TURGUT, Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında başarılı bir kariyeri takiben emekli olduktan sonra 2019 yılında YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesine 2. Dekan olarak atandı. Prof. Dr. Kürşad TURGUT, kısa sürede yenilikçi bilimsel araştırmalara ve fakültemizin akademik kalitesi ve eğitiminde ilham verici gelişmelere öncülük etti. Bu başarının üzerine inşa edilen fakültemiz, Yüksek Lisans ve Doktora programları ile hizmetlerini daha yüksek araştırma derecelerine genişletmeye devam etti. Avrupa Veterinerlik Eğitimi Kuruluşları Birliği (EAEVE) ve Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu’nun (FVE) kural ve Yönetmeliklerini kabul eden hem veteriner hekimliği eğitiminde, hem de akademik araştırmada en yüksek standartları sağlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle, bir sonraki hedefimiz, gelecekteki tüm mezunlarımıza akredite dereceler sağlamak için bu kurumlardan istenen tanınmayı sağlamaktır.

Fakülte tesisleri, tam donanımlı bir Küçük Hayvan Eğitim Hastanesi, Eğitim Binası ve büyük hayvanlar için araştırma çiftliklerinden oluşmaktadır.

Dokuz konferans salonu ve mikroskopi, anatomi ve araştırma laboratuvarları dahil olmak üzere tam donanımlı üç multidisipliner laboratuvar bulunmaktadır. Hem lisans, hem de lisansüstü programlar Veteriner Temel Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimleri, Hayvan Besleme ve Hayvan Yetiştiriciliği ile Gıda Hijyeni ve Teknolojisi üzerine dersler sunmaktadır. Öğrencilerimizin evcil hayvan hekimliği ile ilgili klinik uygulamalar Küçük Hayvan Eğitim Hastanesinde yapılmaktadır. Ayakta ve hastanede yatan hasta hizmeti vermek üzere tasarlanan Eğitim Hastanesinde üç genel ve iki özel muayene odası (göz-diş-kulak hastalıkları ve kardiyoloji için) merkezi tanı laboratuvarı ve bir görüntüleme ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca yumuşak doku cerrahisi ve ortopedik cerrahi için olmak üzere iki ameliyathane, bir yoğun bakım ünitesi ve ameliyat sonrası ve kritik bakım için yatış ünitesi bulunmaktadır. Öğrencilerimize her türlü medikal ve cerrahi uygulama olanağı sağlanırken, hastane halka evcil hayvan sağlığı hizmeti sunmaktadır.

Büyükbaş hayvanlarla ilgili klinik eğitimler Şirinevler’de bulunan “Havva Hanım Eğitim Uygulama ve Araştırma Çiftliği”nde gerçekleştirilmekte olup, sığır, koyun ve keçi gibi hayvancılıkta ıslah uygulamaları da yapılmaktadır. Girne Arapköy’de bulunan fakültemizin “Atçılık Tesisi”nde öğrencilerimiz at hekimliği uygulamaları yapmaktadır.
Öğrenci merkezli ve uygulama odaklı modern bir eğitim sistemiyle, öğrencilerimize entelektüel açıdan zorlu ve pratik olarak karmaşık veterinerlik mesleği süresince interaktif eğitim ile uygulamalı yaklaşımı gerçekleştirme fırsatı sunulmaktadır. Müfredatımızın ayrılmaz bir parçası olan acil kliniği, gezici klinik, staj, mezbaha çalışmaları, Devlet laboratuvarlarında uygulamalı eğitim ve çiftlik ziyaretleri gibi çok çeşitli etkinliklerle öğrencilerimizin veteriner hekimlik mesleğine başlamadan önce eğitimleri ve deneyimleri ile tam donanımlı olmaları amaçlanmaktadır.
Sadece geleneksel Veteriner Hekimliği eğitiminden uzaklaşarak, sürdürülebilir çevre ve toplumdaki sosyal etkiler için çabalayan ve mesleki gelişimi devam ettirerek, veterinerlik mesleğinin örnek üyeleri olarak hareket edecek, etik açıdan sağlam liderlere ilham vermeyi ve onları mezun etmeyi amaçlıyoruz. Birlikte, pandemi sürecinin ve uzaktan öğrenmenin zorluklarıyla baş edebileceğimize veya onları ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz. Bunu, online eğitim, ters-yüz eğitim, sanat ve yaratıcılık gibi uygulamalarla eğitim kalitesini artırmak için bir fırsat olarak kullanın.

Mevcut ve uzun vadeli hedeflerimizde, etkili ve geleceğe götürecek hedefler için uluslararası ağı ve disiplinler arası araştırma işbirliklerini artırmak istiyoruz. Uluslararası kalite standartları konusunda uzmanlık eğitimini de içerecek olan lisansüstü eğitime başlanması beklenmektedir. Araştırma alanında, uluslararası işbirlikleri ile büyük projelere katılarak ülkemizde ve dünyada bilimsel ilerlemeye ve innovasyona katkı sağlamak önemli hedeflerimiz arasındadır.
Bunu sürekli mesleki eğitim misyonu ile sahada çalışan meslektaşlarımıza yansıtarak, güncel bilgilerin yerel ve uluslararası topluluklarımızın tarım ve hayvan refahı ve hayvancılığına acil bir çözüm olarak aktarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla yakın gelecekte kaynak israfını en aza indirirken, bilimsel çalışmaların bir yeniliğe dönüştürülmesini sağlayacak önlemleri almak ve uygulamak önceliğimiz olup, ortaya çıkan yerel ve küresel sorunlara yanıt vererek araştırma gücümüzün önceliklendirilmesini sağlamak için bilinçli bir çaba göstereceğiz.
Vizyonumuz, yüksek lisans ve lisansüstü araştırma öğrencilerimize toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan, dışa dönük araştırmalar sunmaları için en iyi ortamı, desteği ve ağları sağlayarak bilgi vermek ve yenilik yapmak için araştırma sunmaktır.

Öğrenmeye, mutluluğa ve hayata çok değer veriyorsanız, sizi de aramızda görmek isteriz.

Prof. Dr. Deniz SEYREK İNTAŞ

Dekan