Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Bölüm/Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Tezli) Yüksek Lisans (Tezsiz) Doktora
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Veteriner Mikrobiyoloji
Cerrahi
Doğum ve Jinekoloji
İç Hastalıkları x x
Zootekni (Program dili Türkçe'dir) x