Araştırma


Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Tanı Laboratuvarımız dünya standartlarında analiz hizmetleri sunarak en iyi teşhis ve tedavi yönteminin belirlenmesi ve uygulanması, bununla birlikte veteriner hekimliği öğrencilerinin laboratuvar tanı eğitimi ile ilgili bilgi ve becerilerini kazanabilmesi amacıyla kurulmuştur.

Temel odak noktamız hayvan sağlığı olup; kapsamlı laboratuvar hizmetleri, alanında deneyimli ve uzman akademisyenler ile teknikerler tarafından verilmektedir. Laboratuvar ekibimiz ile uzman klinik ekibimiz arasında sürekli bir iletişim bulunmakta ve böylece hem rutin hem de daha komplike vakaların etkin bir şekilde tanısı konulabilmektedir.

Tanı Laboratuvarımızda başlıca 3 görev yürütülmektedir;

1.Analiz Hizmeti: Klinik biyokimya, endokrinoloji, hematoloji (Hemogram) ve seroloji (ICT ve IFA) alanlarında kapsamlı hizmet verilmektedir.

2.Eğitim: Laboratuvar tanı alanında veteriner hekimliği öğrencileri ile doktora öğrencilerinin teorik ve uygulamalı dersler, vaka odaklı yaklaşımlar, seminerler ve laboratuvar rotasyonu gibi eğitim faaliyetleri ile mesleğe hazırlanması sağlanmaktadır.

3.Araştırma: Araştırma projeleri ile laboratuvar tanıdaki hedeflerimiz; ülkemizdeki hayvan sağlığının korunmasına katkı sağlamak ve veteriner hekim adaylarımızın bilgi ve becerilerinin gelişmesini sağlamaktır. Fakültemiz aktif olarak mesleki eğitimde klinik uygulamanın önemli bir bileşeni olan laboratuvar tanı ile bilimsel araştırma çalışmalarını yürütmektedir.