Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarı
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarı, gıda güvenliğinin ulusal güvenlik kadar önemsenmesi ve halk sağlığının yüksek düzeyde korunması ilkesinde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, yumurta, deniz ürünleri ve bal gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda fizikokimyasal analizler ile mikrobiyolojik analizleri Türk Gıda Kodeksine uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Bilimsel araştırmalar ve gıda sektörüne yönelik analizler ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerine ise teorik derslerini tamamlayıcı uygulamalar ile eğitimlerine de büyük katkı sağlamaktadır.