Merkez Araştırma ve Mikrobiyoloji Laboravutarı
Merkez Araştırma ve Mikrobiyoloji Laboravutarı


Merkez Araştırma ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkez Araştırma ve Mikrobiyoloji Laboratuvarında; hayvanların infeksiyöz hastalıklarının etiyolojisi, patogenezi, koruma ve kontrol önlemleri konularında lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir ve bu konularda uygulamalar ve temel araştırmalar yürütülmektedir. Öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından doktora öğrencilerine Genel Mikrobiyoloji, Immunoloji ve Serolojik Teşhis Methodları, Özel Mikrobiyoloji ve Kanatlı Hayvanların İnfeksiyöz Hastalıkları gibi mesleki zorunlu uygulama dersleri verilmektedir. Doktora çalışmaları ve projeler kapsamında oluşturulan laboratuvar olanaklarından Veteriner Hekimliği öğrencileri maksimum miktarda yararlanmaktadır.

Mikrobiyoloji rutin teşhis laboratuvarı gerek Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Havva Hanım Eğitim ve Araştırma Çiftliği, Arapköy At Çiftliği gerekse kamu ve özel kuruluşlar tarafından gönderilen örneklerde bakteriyolojik, mikolojik ve serolojik incelemeler ile hizmet sunmaktadır.

Günümüzde, rutin teşhis uygulamaları, öğrenci laboratuvarı uygulamaları ile araştırma ve geliştirme çalışmaları için işlevsel laboratuvar alt yapısı mevcuttur. Mikrobiyoloji Laboratuvarı alt yapısı bünyesinde bakteriyel hastalıkların izolasyon ve identifikasyonları için VITEK 2 Compact cihazı ve api sistemleri; serolojik teşhis için ELISA (Mindray) cihazı ve ayrıca Class II biyogüvenlik kabineti (CHC), inkübatör sistemleri ve sterilizasyon ünitemizde otoklav, benmari ve sterilazör pastör fırını bulunmaktadır. Hayvanların bakteriyel infeksiyonlarının moleküler tanısı için PCR laboratuvarı da bulunmakta olup etkene spesifik araştırmalar sürdürülmektedir.