Havva Hanım Çiftliği
Havva Hanım Çiftliği

Havva Hanım Çiftliği (Şirinevler)
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Havva Hanım Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği, Girne Akçiçek bölgesinde toplam 253 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur.

Kuruluş Amacı
Modern hayvancılık teknolojisi ile büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği konularında ıslah ve yetiştirme teknikleri ile ilgili araştırmalar yaparak hayvanlardan elde edilen verimleri geliştirmek ve artırmak, yem bitkileri, yemler ve hayvan besleme konularında yeni araştırmalar yapmak, hayvan gen kaynaklarını korumak, organik hayvancılık, biyoteknolojik hayvancılık, hayvan barınakları ve refahı ile hayvansal ürünlerin üretimi ve topluma sağlıklı bir şekilde sunulması ve bu konulara hakim, alanlarında bilgi sahibi veteriner hekimler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Çiftlikte Uygulanan Temel Branşlar

  • Islah ve yetiştirme alanında, biyoteknolojik yöntemlerle kaliteli, yüksek verimli ve çevre şartlarına dayanıklı yeni nesillerin üretimi ve yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Üretilecek olan yüksek verimli bu yeni nesillerden elde edilecek hayvansal ürünler sonucunda ise başta hayvan yetiştiricilerine ve de mevcut hayvansal verimin artırılması ile ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
  • Zootekni alanında, hayvan üretimi ve yetiştirilmesinde kullanılacak çiftlik ve barınakların yapımı ve bu alanda hayvan refahı için gerekli olan tüm modern, teknolojik ve bilimsel ekipman ve alanların organizasyonu hedeflenmiştir. Böylece hayvansal üretimin artırılması ve döl verimi yüksek yeni nesiller yetiştirilerek ülke hayvancılığına kazandırılması amaçlanmıştır.
  • Sürü sağlığı için hayvanlara sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması, aşılama ve profilaktik kemoterapötik uygulamalar ile hayvanlara hastalıklara karşı direnç kazandırarak koruyucu hekimliği geliştirmek ve olası hastalık yapıcı etkenlerin sürülerden uzaklaştırılması ve eradikasyonu amaçlanmıştır. Yapılacak olan bu çalışmalar sonucunda şekillenebilecek olan salgın hastalıklar ve bu hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilecek olan hayvansal verim ve buna bağlı ekonomik kayıpların önlenmesi hedeflenmiştir.
  • Halk sağlığı açısından önemli her türlü zoonoz hastalığın bulaşma yolları, tedavisi ve korunma yolları konularında yapılacak çalışma ve araştırmalar ile toplumu bilgilendirme ve halk sağlığını koruma amaçlanmıştır.
  • Besin hijyeni ve teknolojisi alanında hayvansal tüm gıdaların çiftlikten sofraya ulaşana kadar geçeceği tüm aşamaların kontrol ve güvenliğini sağlamak hedeflenmiştir. Böylece hayvansal gıdalardan meydana gelebilecek zoonoz hastalıkların önlenmesi amaçlanmıştır.
  • Hayvansal ekonomide, temel Ekonomi ve işletme bilgilerine sahip, hayvansal üretimi ve pazarlamayı esas hedef alan, makro ve mikro pazarları algılayabilen ve planlayabilen formasyonlar hedef alınmıştır.
  • Lisans ve Lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öngörülen araştırma, pratik çalışma, uygulama ve stajlar için yer, materyal ve hizmet sağlamak amaçlanmıştır.