Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Hayvan Hastanesinde görevli ve Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Prof. Dr. Kamil SEYREK İNTAŞ 1961 yılında Türkiye/Bursa’da doğmuştur. İlk orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan SEYREK İNTAŞ, bir yıl İstanbul’da inşaat mühendisliği eğitimi aldıktan sonra bunu yarıda keserek Bursa’daki Veteriner Fakültesine geçmiş, 1984 yılında veteriner hekimi olarak Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) mezun olmuştur. Aynı üniversitede araştırma görevlisi ve İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekolojide doktora öğrencisi iken kazandığı YÖK bursu ile doktora yapmak üzere Almanya Giessen’de bulunan Justus-Liebig Üniversitesi (JLU) Veteriner Fakültesi Doğum Jinekoloji ve Androloji Kliniğine gitmiş ve 1988-1993 arasında Almanya’da doktorasını yürütmüş, 1993 yılında pekiyi derece ile Giessen’da doktorasını tamamlayarak Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki görevine dönmüştür. Kamil SEYREK İNTAŞ 1996 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent ve 2005 yılında da profesör olarak atanmıştır.

2004-2014 yılları arasında BUÜ Veteriner Fakültesinin Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Başkanlığını, 2000-20015 yılları arasında Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulu kurucu müdürlüğünü, ve 2004-2008 yılları arasında Keles Meslek Yüksek Okulu kurucu müdürlüğünü, çeşitli dönemlerde BUÜ Senatosu üyeliği, MEYOK üyeliği, MEYOK Uluslararası İlişkiler Kurulu Koordinatörlüğü, BUÜ Uluslararası İlişkiler Kurulu üyeliği, BUÜ Strateji Belirleme Kurulu Üyeliği, BUÜ Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu Üyeliği, BUÜ Veteriner Fakültesi Etik Kurul Üyeliği, BUÜ Veteriner Fakültesi Mesleki Politikalar Kurulu Üyeliği, BUÜ Atlı Güvenlik birimi kuruluşu, sorumlusu ve antrenörlüğü, Mart 1996-2015 tarihleri arasında Prof. Dr. Deniz SEYREK-İNTAŞ ile birlikte BUÜ Atlıspor Topluluğu kuruculuğu, danışmanlığı ve antrenörlüğü uzun süre BUÜ Spor Kulübü yönetim kurulu üyeliği ve kulübün resmi başkanı Rektör ile birlikte 2. Başkanlığını yapmıştır.

1993 sonrası çeşitli kısa veya uzun süreli görevlerle, başta Almanya olmak üzere İngiltere, Fransa, Belçika, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelere çok sayıda mesleki ziyaretlerde ve faaliyetlerde ve bilimsel/idari ortak etkinliklerde bulunmuştur.

Türkiye’de ilk olarak atçılık alanında eşi Deniz SEYREK İNTAŞ ile birlikte kuruluşunu gerçekleştirdikleri Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulunun 15 yıl süre ile kurucu müdürlüğünü onurla yürütmüştür. Ayrıca Keles Meslek Müdürü olarak yaptığı yararlı hizmetler nedeniyle 2008 yılında Keles Kaymakamlığı ve Keles Belediye Meclisi tarafından kendisine Keles Fahri Hemşehrilik Belgesi verilmiştir. Doktorasını yaptığı kurum olan JLU Veteriner Fakültesi tarafından veteriner hekimliği mesleğine yaptığı yararlı hizmetler, mesleğin uluslararası ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkıları nedeniyle 2011 yılında Wilhelm Pfeiffer Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

Bilimsel çalışmaları kısrak ve ineklerde enfeksiyöz infertilite, pnömovagina/-metra, urovagina/-metra, jinekolojik operasyonlar, perineal konformasyon bozukluklarının düzeltilmesi, ineklerde meme sağlığı ve mastitis, kedi ve köpeklerde gebelik patolojisi ve jinekolojik problemler, abortus indüksiyonu, koyun ve keçilerde ketozis ve doğumun uyarılması, ineklerde puerperal dönemde karşılaşılan metabolik problemler ve evcil hayvanlarda reprodüktif ultrasonografi konularında ağırlık kazanmaktadır.

Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 30’un üzerinde bilimsel makalesi, uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda bilimsel tebliği, benzer şeklide ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ulusal kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliğleri ve basılmış üç adet kitap ve ders notu bulunmaktadır.

2017-2108 arasında bir yıl süreyle YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesinde dersler vermek ve ortak çalışmalar yapmak üzere görevlendirilmiş, takiben 15 Mart 2019 tarihinde BUÜ’den emekliliğini alarak YDÜ’ye tam kadro ile geçiş yapmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir. Bugüne kadar beş doktora öğrencisi yetiştirerek mezun etmiş, halen biri BUÜ’de ikisi Yakın Doğu Üniversitesinde olmak üzere doktora öğrencilerini de yetiştirmektedir. BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görevi halen devam etmektedir.

Çok iyi derecede Almanca (KPDS 95, ÜDS 99), okuduğunu anlayacak şekilde İngilizce, biraz Fransızca (Orta, Lise ve Fakülte eğitiminde Fransızca yabancı dil derslerine dayalı olarak) bilmektedir. İyi derecede bilgisayar deneyimi vardır.

Konkurhipik, dresaj ve arazi binişi dallarında antrenörlük, at sporu, kar ve su kayağı, yelken, serbest sualtı dalış, voleybol, masa tenisi gibi sporları hobi ve takım sporcusu olarak yapmış ve fırsat buldukça yapmaktadır.

Prof. Dr. Kamil SEYREK İNTAŞ 1985 yılından beri eşi Deniz hanımla evli, Melisa adında bir kızı (uzay mühendisi) ve Giray isimli bir oğlu (Mimar) bulunmaktadır.