Zootekni Anabilim Dalı
Zootekni Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Zootekni Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalının katkıları ile kurulmuş ve 2013-2014 yılından itibaren kendi kadrosuyla eğitimine devam etmektedir.

Zootekni, hayvancılık alanındaki tüm gelişmeleri uygulamaya aktaran bir bilim dalıdır. Bu bağlamda; Zootekni Anabilim Dalı sığır, koyun, keçi, at, domuz gibi çiftlik hayvanları yanında başta broyler ve yumurta tavuğu olmak üzere bıldırcın, keklik, sülün, pekin ördeği ve deve kuşu gibi kanatlı hayvanlar, egzotik,kedi ve köpek gibi pet hayvanlarında ve labaratuar hayvanlarında bakım ve yönetim, ekolojik (sürdürülebilir, organik) üretim dahil, alternatif üretim sistemleri ile birlikte verimliliğin artırılması; geleneksel ve/veya modern biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak dirençli, adaptasyon gücü yüksek verimli genotiplerin geliştirilmesi; çiftlikten sofraya biyogüvenlik temeli ilkelerinde güvenli gıda üretimi, sürü sağlığı (biyogüvenlik) ve sürü yönetimi, üretim ekonomisi ve geliştirilmesi, hayvanlarda refah standartları ve önemi, kayıpların azaltılması, ürün kalitesinin artırılması, çevre ile uyumlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, temel genetik ve biyometri alanlarında güncel ve geleceği planlamaya dönük eğitim ve araştırmalar yapmaktadır.

Zootekni Anabilim Dalında Zootekni I, Zootekni II, Hayvan Refahı, Kedi ve Köpek Yetiştiriciliği, Hayvan Islahı, Ekzotik hayvan Yetiştiriciliği ve Laboratuar Hayvanı Yetiştiriciliği başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.