Genetik Anabilim Dalı
Genetik Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Genetik Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalının katkılarıyla eğitime başlamıştır. 2013-2014 yılından itibaren kendi kadrosu ile eğitimine devam etmektedir.

Genetik kalıtım ve çeşitlilikle ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu bilim; Mendel Genetiği, Kantitatif genetik, moleküler genetik konuları ve hayvansal üretimi artıracak yönde hayvan genetiği ile ilgili konuları kapsamaktadır.Moloküler genetik tekniklerin hayvancılıkta kullanımı ile ilgili konularda çaışmalar yürütür.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde, Genetik, Evrim Biyolojisi ve Populasyon Genetiği başlıklı lisans dersleri teorik olarak verilmektedir.