Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalının katkıları ile kurulmuştur.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları hayvancılığın iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu alanda istenilen verimliliğe ulaşılabilmesi için gerek duyulan yem bilgisi, hayvanların rasyonel beslenmesi ve beslenme hastalıkları ile ilgili güncel bilgi ve teknikler oluşturmaya çalışan bir bilim dalıdır. Veteriner Fakültesi öğrencilerinin başta ekonomik öneme sahip olan çiftlik hayvanları olmak üzere sağlıklı hayvan besleme, sürü sağlığında beslenmenin önemi, beslemeye bağlı hastalıkların önlenmesi ve çözümü konularında donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Hayvan beslemenin temelini oluşturan besin maddelerinin sindirimi ve metabolizması, yemler ve yem katkı maddeleri ile yemlerin işlenmesi konularında verilen bilgilerin ardından ruminant besleme, kanatlı besleme, at besleme ve pet hayvanlarının beslenmesi ayrı ayrı ele alınmaktadır. Uygulamalı rasyon hazırlama teknikleri ile öğrencilerin hayvanları yeterli ve dengeli besleme konusundaki bilgileri tamamlanmaktadır.

Hayvan besleme alanında ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretmek amacıyla bilimsel araştırmalar planlamak ve elde edilen yeni bilgilerin yayınlanması ve pratiğe aktarılması konularına da özen gösterilmektedir. Ayrıca yetiştiricilere rasyon hazırlama ve hayvan besleme konularında gereken her türlü desteğin verilmesine de çalışılmaktadır.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Agronomi, Yem Katkı Maddeleri, Yem mevzuatı ve Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir