Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalında genel makro ekonomi, kırsal ekonomik gelişmeler, hayvancılık politikaları, hayvancılık işletmelerinin planlaması ve fizibilite çalışmaları, hayvancılık tabanlı endüstriyel işletmelerin yönetimi, hayvan sağlığı ekonomisi ve ekonomik modellemeler gibi konular anlatılmaklatır.Lisans dersi olarak Hayvan sağlığı ekonomisi ve işletmeciliği bulunmaktadır.