Biyoistatistik Anabilim Dalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalının katkılarıyla eğitim hayatına başlamıştır.2013-14 yılından itibaren kendi kadrosu ile eğitime devam etmektedir.

İstatistik, verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, sunulması, analiz edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan yöntemler topluluğudur.

Sağlık konularında uygulanan istatistik çalışmaları, zaman içinde gelişerek genel anlamda bilinen istatistik bilim dalının dışında ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve “biyoistatistik” bilim dalı adını almıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Biyoistatistik konusunda eğitimin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak Anabilim Dalında lisans öğrencilerine verilen ve bir dönemi kapsayan “Biyoistatistik” dersi dahilinde öğrencilere öncelikle temel biyoistatistik terminolojisi verilmektedir. İstatistiksel analizler için gerekli parametrik ve parametrik olmayan testler, örnekleme yöntemleri gibi konular anlatılmakta ve ileride yapılacak bilimsel çalışmaların temeli oluşturulmaya çalışılmaktadır.