Eğitim-Öğretim Programı
Eğitim-Öğretim Programı*

*2019-2020 Akademik Yılından itibaren yeni kayıt öğrencilerimizin (1.sınıf) eğitim-öğretim programı

-Revizyon No: 4 - Ekim 2021

-Kısaltmalar: Z/S: Zorunlu/Seçmeli  |  AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistem

1. Sınıf
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT101 Anatomi I Z 4 4 8 6 7
VTT103 Organik Kimya Z 2 - 2 2 2
VTT105 Medikal Biyoloji Z 1 - 1 1 1
VTT107 Medikal Fizik Z 1 - 1 1 1
VTT109 Hayvan Hakları ve Refahı Z 1 - 1 1 1
VTT111 Genetik Z 1 - 1 1 1
TUR101 Türk Dili Z 2 - 2 2 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 - 2 2 2
İNG101 Yabancı Dil I Z 4 - 4 3 3
BİL101 Bilgisayara Giriş Z 1 2 3 3 4
VTT113 Klinik Uyum Programı Z - 4 4 - -
KAM100 Kampüse Uyum Z - - - - 2
Toplam 19 10 29 22 26
Seçmeli S - 2 2 1 2
KTK100 Kıbrıs Kültürü ve Tarihi S 1 - 1 2 2
Genel Toplam 20 12 32 25 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT141 Anatomi Preparatları Hazırlama Teknikleri S - 2 2 1 2
VTT143 Davranış Bilimleri S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 1 2 3 2 4
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT102 Anatomi II Z 3 4 7 5 6
VTT104 Veteriner Hekimliği Tarihi Z 1 - 1 1 1
VTT106 Histoloji-I Z 2 2 4 3 4
VTT108 Embriyoloji Z 2 - 2 2 2
VTT110 Biyoistatistik, Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri Z 2 2 4 3 3
VTT112 Hayvan Davranışları Z 1 - 1 1 1
TUR102 Türk Dili Z 2 - 2 2 2
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 - 2 2 2
İNG102 Yabancı Dil II Z 4 - 4 4 5
KAR100 Kariyer Planlama Z 1 - 1 - 2
Toplam 20 8 28 23 28
Seçmeli S - 2 2 1 2
Alan Dışı Seçmeli S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 21 10 31 25 32
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT142 Evcil Memelilerde Diseksiyon ve Eksenterasyon S - 2 2 1 2
VTT144 Mikroskopi ve Doku Hazırlama Teknikleri S 1 - 1 1 2
VTT146 Ekoloji ve Çevre Biyolojisi S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 2 2 4 3 6
2. Sınıf
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT203 Biyokimya I Z 2 2 4 3 4
VTT205 İmmünoloji Z 1 2 3 2 3
VTT207 Fizyoloji I Z 2 2 4 3 4
VTT209 Histoloji II Z 2 2 4 3 4
VTT211 Mikrobiyoloji I Z 1 2 3 2 3
VTT213 Viroloji I Z 1 2 3 2 3
VTT215 Epidemiyoloji Z 2 - 2 2 3
VTT217 Topografik Anatomi Z 1 - 1 1 2
Toplam 12 12 24 18 26
Seçmeli-I S 1 - 1 1 2
Seçmeli-II S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 14 12 26 20 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT241 Egzersiz Fizyolojisi S 1 - 1 1 2
VTT243 Evrim Biyolojisi ve Popülasyon Genetiği S 1 - 1 1 2
VTT245 Egzotik Hayvanlar S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 3 - 3 3 6
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT202 Biyokimya II Z 2 2 4 3 4
VTT204 Fizyoloji II Z 2 2 4 3 4
VTT210 Mikrobiyoloji II Z 2 2 4 3 4
VTT212 Viroloji II Z 2 - 2 2 3
VTT214 Mesleki Uygulama ve Klinik Beceri I Z - 4 4 2 3
VTT216 Patoloji I Z 3 2 5 4 5
VTT218 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Z 2 - 2 2 2
Toplam 13 12 25 19 25
Seçmeli-I S 1 - 1 1 2
Seçmeli-II S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 15 12 27 21 29
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT242 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri S 1 - 1 1 2
VTT244 Paraziter Zoonozlar S 1 - 1 1 2
VTT246 Mikrobiyolojide Biyoteknoloji S 1 - 1 1 2
VTT248 Viral Aşılar S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 4 - 4 4 8
3. Sınıf
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT303 Su Ürünleri ve Hastalıkları Z 1 2 3 2 2
VTT305 Farmakoloji I Z 2 2 4 2 2
VTT307 Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Z 1 - 1 1 1
VTT309 Parazitoloji Z 1 - 1 1 2
VTT311 Entomoloji Z 1 2 3 2 2
VTT313 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Z 1 2 3 2 2
VTT315 Zootekni I Z 1 2 3 2 3
VTT317 Yemler ve Teknolojisi Z 1 - 1 1 1
VTT323 Mesleki Uygulama ve Klinik Beceri Yöntemleri II Z - 4 4 2 3
VTT325 Patoloji II Z 3 2 5 4 5
VTT327 Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı Z 1 - 1 1 1
Toplam 13 16 29 21 26
Seçmeli-I S 1 - 1 1 2
Seçmeli-II S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 15 16 31 23 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT341 Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon S 1 - 1 1 2
VTT343 Mikoloji S 1 - 1 1 2
VTT345 Yem Katkı Maddeleri, Yem Mevzuatı S 1 - 1 1 2
VTT347 Kedi ve Köpek Yetiştiriciliği S 1 2 3 2 2
VTT349 Klinik Onkoloji S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 5 4 7 6 10
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT304 Farmakoloji II Z 2 - 2 2 2
VTT306 Fizyopatoloji Z 1 2 3 2 2
VTT308 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Z 2 2 4 3 4
VTT310 Hayvan Islahı Z 1 - 1 1 1
VTT312 Zootekni II Z 2 2 4 3 4
VTT314 Helmintoloji Z 2 2 4 3 3
VTT316 Protozooloji Z 2 2 4 3 3
VTT318 Kliniğe Giriş Z 2 4 6 4 5
VTT320 Nekropsi Z 1 2 3 2 2
Toplam 15 16 31 23 26
Seçmeli-I S 1 - 1 1 2
Seçmeli-II S 1 - 1 1 2
Genel Toplam 17 16 33 25 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT342 Dokular ve Organlar Arası Metabolik İlişkiler S 1 - 1 1 2
VTT344 Gıda Muhafaza Teknikleri S 1 - 1 1 2
VTT346 Laboratuvar Hayvanları S 1 2 3 2 2
VTT348 Hayvanlar için Fizyoterapi S 1 2 3 2 2
Genel Toplam 4 4 8 6 8
4. Sınıf
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT401 Küçük Hayvan Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I Z 2 - 2 2 2
VTT403 Büyük Hayvan Doğum Bilgisi ve Jinekoloji I Z 2 - 2 2 2
VTT405 Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi Z 1 2 3 2 2
VTT409 Toksikoloji ve Çevre Koruma Z 1 2 3 2 3
VTT411 Arıcılık ve Arı Hastalıkları Z 2 - 1 1 1
VTT413 Genel Cerrahi Z 2 - 2 2 2
VTT415 Radyoloji Z 1 - 1 1 2
VTT417 Anesteziyoloji - Reanimasyon Z 1 - 1 1 2
VTT419 Küçük Hayvan İç Hastalıkları I Z 2 - 2 2 2
VTT421 Büyük Hayvan İç Hastalıkları I Z 2 - 2 2 2
VTT423 Klinik I Z - 8 8 4 4
VTT425 Süt Hijyeni ve Teknolojisi Z 1 2 3 2 2
Toplam 16 14 30 23 26
Seçmeli-I S 1 2 3 2 2
Seçmeli-II S 1 2 3 2 2
Genel Toplam 18 18 36 27 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT441 Gıda Mikrobiyolojisi S 1 2 3 2 2
VTT443 Doğum ve Jinekolojide Alternatif Tedavi Yöntemleri S 1 2 3 2 2
VTT445 Neonatoloji S 1 2 3 2 2
VTT447 Domuzlarda Doğum ve Jinekoloji S 1 2 3 2 2
VTT449 Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği S 1 2 3 2 2
VTT451 Diş Hastalıkları ve Cerrahisi S 1 2 3 2 2
Genel Toplam 6 12 18 12 12
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT402 Küçük Hayvan Cerrahi Z 2 - 2 2 2
VTT404 Büyük Hayvan Cerrahi Z 2 - 2 2 2
VTT406 Küçük Hayvan Doğum ve Jinekoloji II Z 2 - 2 2 2
VTT408 Büyük Hayvan Doğum ve Jinekoloji II Z 2 - 2 2 2
VTT410 Suni Tohumlama ve Androloji Z 1 - 1 1 1
VTT412 Süt İneklerinde Meme Sağlığı Kontrol Programları Z 1 - 1 1 2
VTT414 Küçük Hayvan İç Hastalıkları II Z 2 - 2 2 2
VTT416 Büyük Hayvan İç Hastalıkları II Z 2 - 2 2 2
VTT418 Adli Veteriner Hekimlik Z 1 - 1 1 1
VTT420 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik Z 1 - 1 1 1
VTT422 Klinik II Z - 8 8 4 4
VTT900 Zorunlu Yaz Stajı Z 0 0 0 0 5
Toplam 16 8 24 20 26
Seçmeli-I S 1 2 3 2 2
Seçmeli-II S 1 2 3 2 2
Genel Toplam 18 12 30 24 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT442 Göz Hastalıkları S 1 2 3 2 2
VTT444 Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi S 1 2 3 2 2
VTT446 Görüntülü Tanı Teknikleri S 1 2 3 2 2
VTT448 Spor Atı Cerrahisi S 1 2 3 2 2
VTT450 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri S 1 2 3 2 2
VTT452 Sürü Sağlığı ve Yönetimi S 1 2 3 2 2
VTT454 Reprodüktif Biyoteknoloji S 1 2 3 2 2
VTT456 Atlarda Siklus Yönetimi ve Aşım S 1 2 3 2 2
VTT458 Küçük Hayvan İç Hastalıkları Olgu Yorumları S 1 2 3 2 2
VTT460 Büyük Hayvan İç Hastalıkları Olgu Yorumları S 1 2 3 2 2
Genel Toplam 10 20 30 20 20
5. Sınıf
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT501 İntörn Eğitim I Z - 30 30 15 30
Genel Toplam - 30 30 15 30
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Z/S Teorik Uygulama Toplam Ulusal Kredi AKTS
VTT502 İntörn Eğitim II Z - 26 26 13 26
VTT504 Bitirme Ödevi Z - 4 4 2 4
Genel Toplam - 30 30 15 30

*** Eğitimine devam eden 2018 ve öncesi kayıtlı öğrencilerimizin eğitim-öğretim programına erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Programı (2018 ve öncesi)