Biyokimya Anabilim Dalı
Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2011-2012 Akademik Yılında ders verme etkinliğine başlamış olup başlangıçta Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalından, 2013-2014 ve 2014-2015 Akademik Yıllarında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalından, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ise Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalından destek almıştır. Daha sonra Ekim 2014 tarihinde tam zamanlı öğretim elemanı olarak göreve başlayan Yrd. Doç. Dr. Serkan SAYINER, 2015-2016 Akademik Yılı Bahar döneminden itibaren ders verme etkinliğine başlamıştır. Halen öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Yrd. Doç. Dr. Serkan SAYINER ve anabilim dalı araştırma görevlileri Deniz CEYLANLI ve Sevgi GENÇOSMAN tarafından ders verme etkinliği sürdürülmektedir.

Biyokimya, “Canlı hücrelerin kimyasal yapı elemanları ve bunların yaşam boyu geçirdiği reaksiyon ve olaylarla ilgilenen bir bilim dalıdır.” Biyokimya insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmaların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşamları boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya Anabilim Dalında canlıların temel yapı taşlarını oluşturan ve canlılığın sürdürülmesinde gerekli olan protein, karbonhidrat, lipit gibi organik bileşiklerle birlikte yaşamsal önem taşıyan nükleik asitler, enzimler, mineraller, vitaminler ve hormonların canlı metabolizmanın işleyişindeki rolleri hakkında bilgiler verilir.

Biyokimya Anabilim Dalında Organik Kimya, Biyokimya I, Biyokimya II, Fizyopatoloji, Doku ve Organlar Arası Metabolik İlişkiler başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.