Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. Levent ERGÜN (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Ziya ÖZCAN, Prof. Dr. Reşat Nuri AŞTI, Prof. Dr. Belma ALABAY, Prof. Dr. Nevin KURTDEDE, Prof. Dr. Hikmet ALTUNAY, Prof. Dr. Asuman ÖZEN, Doç. Dr. Alev Gürol BAYRAKTAROĞLU ve Araştırma Görevlisi kadrosunun katkıları ile kurulmuştur.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından emekli olan Prof. Dr. Nurhayat GÜLMEZ’in 15.09.2014 tarihinde tam zamanlı olarak göreve başlaması ile Anabilim Dalının ilk etap Öğretim Üyesi eksikliği giderilmiştir. Anabilim Dalındaki dersler halen Prof. Dr. Nurhayat GÜLMEZ ve Araştırma görevlisi Hüseyin Şah tarafından yürütülmektedir.

Doku bilimi olarak da adlandırılan Histoloji, insan, hayvan ve bitki dokularının bileşimini ve yapısını özelleşmiş işlevleriyle bağlantılı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Doku biliminin temel amacı dokuların hücre ve hücreler arası maddelerden organlara dek tüm yapısal aşamalardaki düzenini saptamaktır. Mikroskobik anatomi olarak da tanımlanabilir.

Embriyoloji ise, insan ve memeli hayvanların doğumdan önceki, kanatlıların ise kuluçka dönemindeki hayatını ve gelişmesini inceleyen bir bilim dalıdır

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Histoloji I, Histoloji II ve Embriyoloji lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.