Anatomi Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Anatomi Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. R. Merih HAZIROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR, Prof. Dr. İsmail Önder ORHAN, Doç. Dr. Çağdaş OTO, Öğr. Gör. Dr. Okan EKİM, ve Araştırma Görevlisi kadrosunun katkıları ile kurulmuştur. Anabilim Dalının ders verme etkinliği 2013-2014 ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yıllarında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. Ayşe SERBEST (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Bahri YILDIZ, Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ ve Doç. Dr. İlker ARICAN tarafından devam ettirilmiştir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ise Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalından görevlendirilen Prof. Dr. İsmail Hakkı NUR ders verme etkinliğini sürdürmüştür.

Anatomi canlı vücudunu şekillendiren organ ve dokuların normal şekil, yapı ve doğal duruş gibi özelliklerinin tanımlanması, komşu organlarla olan ilişkilerinin makroskopik olarak incelenmesi ve bunların hekimliğe uyarlanması ile ilgili bir bilim dalıdır.

Anatomi Anabilim Dalında Anatomi I, Anatomi II, Anatomi III, Topografik Anatomi, Anatomi Preparatları Hazırlama Teknikleri ve Evcil Memelilerde Diseksiyon ve Eksenterasyon başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.