Cerrahi Anabilim Dalı
Cerrahi Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, hayvanların dış hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenir. Cerrahi Anabilim Dalı ilaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine dayanır.

Cerrahi Anabilim Dalında Anesteziyoloji-Reanimasyon, Ayak Hastalıkları ve Nal Tekniği, Cerrahi, Radyoloji, Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi, Göz Hastalıkları, Diş Hastalıkları başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.