Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında genel olarak hayvanlarda; üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, embriyo transferi, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon, reproduktif biyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekoljik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları gibi konular teorik ve uygulamalı dersler halinde verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Doğum Bilgisi, Jinekoloji, Süt İneklerinde Meme Sağlığı Kontrol Programları, Doğum ve Jinekolojide Alternatif Tedavi Yöntemleri başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Anabilim Dalı Kliniğinde evcil hayvanlarda ortaya çıkan gebelik, doğum ve jinekoloji ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve operasyonları için klinik ve poliklinik hizmetleri verilmektedir. Özellikle dişi kedi ve köpeklerin kısırlaştırma ve meme tümörü operasyonları kliniğin önemli işlevleri arasında yer almaktadır. Yine inek, koyun-keçi ve atlarda üreme ile ilgili tüm uygulamalar Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’nın önemli uygulamaları arasındadır.