İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı genel olarak hastalıkların teşhisi, tedavileri ve korunma yöntemleri konularında öğrencilere eğitim veren bir bölümdür. İç hastalıkları Anabilim Dalında Büyük Hayvan İç Hastalıkları, Küçük Hayvan İç Hastalıkları, Adli Veteriner Hekimlik, Egzotik Hayvan Hastalıkları başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.
İç Hastalıkları Kliniği; Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Klinik eğitimlerinde öğrencilerin daha iyi yetişebilmeleri için gezici klinik uygulamaları ile iç ve dış klinik çalışmaları organize edilmiştir.

Küçük Hayvan Hekimliği ile ilgili yapılan başlıca çalışmalar, gastroenteroloji, üriner sistem, hematoloji, kardiyoloji, endokrinoloji, endotoksemi ve sepsis, dermatoloji, enfeksiyoz hastalıklar, hayvan psikolojisi ve egzotik hayvanlar ile ilgilidir.

Büyük Hayvan Hekimliğinde ise, ruminantlarda sindirim sistemi, metabolizma hastalıkları, enfeksiyoz hastalıklar, neonatal hastalıklar ve atlarda solunum ve sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.