İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı genel olarak hastalıkların teşhisi, tedavileri ve korunma yöntemleri konularında öğrencilere eğitim veren bir bölümdür. İç hastalıkları Anabilim Dalında İç Hastalıkları, Dermatoloji, Adli Veteriner Hekimlik, Egzotik Hayvan Hastalıkları başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

İç Hastalıkları Kliniği; Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Klinik eğitimlerinde öğrencilerin daha iyi yetişebilmeleri için gezici klinik uygulamaları ile iç ve dış klinik çalışmaları organize edilmiştir.

Küçük Hayvan Hekimliği ile ilgili yapılan başlıca çalışmalar, gastroenteroloji ve üriner sistem, hematoloji, kardiyoloji, endokrinoloji, endotoksemi ve endotoksemik şok, dermatoloji, ehrlichiosis ve leishmaniosis v.b. infeksiyon hastalıklar, hayvan psikolojisi ve ekzotik hayvanlar ile ilgilidir.

Büyük Hayvan Hekimliğinde ise, ruminantlarda sindirim sistemi, metabolizma, BIV, BLV, koyun-keçi vebası, listeriozis v.b. infeksiyon hastalıklar, neonatal hastalıklar ve atlarda solunum ve sindirim sistemi hastalıkları ile igili çalışmalar yapılmaktadır.