Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı erkek ve dişi hayvanlarda, reprodüktif fizyoloji, endokrinoloji, kriyobiyoloji, reprodüksiyon ve yardımcı üreme teknikleri alanlarını kapsayan bir bilim dalıdır. Ayrıca erkek ve dişi hayvanlarda fertilite, infertilite ve sterilite konuları da bilim dalının diğer çalışma alanlarıdır.

Veteriner Fakültesini seçen öğrencilere ilk olarak teorik ve uygulamalı olarak yürütülen Dölerme ve Suni Tohumlama Dersinde dişi hayvanlarda reprodüktif anatomi ve fizyoloji, endokrinoloji, senkronizasyon, süperovulasyon ve embriyo transferi ile erkek hayvanlarda reprodüktif anatomi, fizyoloji, endokrinoloji, spermanın alınması, saklanması, dondurulması ve sun’i tohumlama konularında eğitim verilir.

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında, Dölerme, Sun’i Tohumlama ve Androloji, Köpek ve Kedilerde Suni Tohumlama Teknikleri başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.