Orta ve lise eğitimini Bursa Kız Lisesinde, üniversite eğitimini ise Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamlayarak 1988 yılında lisans ve yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Doktora eğitimine Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştirme A.B.D’da başladı ve 1995 yılında Üreme Fizyolojisi ve Hayvan Yetiştirme alanında tezini tamamlayarak Bilim Doktoru ünvanını aldı.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Hayvan Yetiştime A.B. dalında Uzman ve Dr. Vet. Hekim olarak 10 yıl boyunca akademik ve eğitim çalışmalarını sürdürdü. Türkiye Atom Enerjisi, Lalahan Nükleer Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi ve Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Nükleer Biyoteknoloji bölümünde, daha sonra ise Radyasyondan Korunma Kontrolünde ve Araştırma, Geliştirme ve Koordinasyon Dairesinde Uluslararası Proje yönetiminde Araştırıcı Dr., Sağlık Uzmanı Dr., Doç.Dr., olarak görev yaptı. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Çiftlik hayvanlarında üreme biyoteknolojileri, ultrasound uygulamaları ve üreme hormonlarında Radyoimmunassay ve Enzimimmunassay teknikleri uygulama eğitimini ve radyofarmasötiklerin işaretleme tekniklerini Hollanda, Utrech Üniversitesi, Veteriner Fakültesinde almıştır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu GAP televizyonunda ve ORKÖY Şinşilla yetiştirme programında danışmanlık yapmıştır. Aynı zamanda, Stratejik Plan, Kalite yönetimi, Avrupa Birliği Çerçeve programı uygulamaları, Eğiticilerin Eğitimi, Endüstriyel ve Tıbbi Uygulamalarda Radyasyondan Korunma ve Proje Yönetimi vb konularda sertifikalara sahiptir.

Yayınlanmış 30’un üzerinde basılı ve sözlü Ulusal ve Uluslararası yayını bulunmaktadır.14 kadar bilimsel projeye araştırıcı ve proje yürütücüsü olarak katılmıştır.