Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. Sezai KAYA (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Emine BAYDAN, Prof. Dr. Ali BİLGİLİ, Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ, Prof. Dr. Ender YARSAN, ve Araştırma Görevlisi kadrosunun katkıları ile kurulmuştur.

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında, hastalıklara karşı korunma ve tedavi amacıyla yararlanılan ilaçların özellikleri, etkileri, kullanılışları ve dozlarını içeren Farmakokinetik ve Klinik Farmakoloji konularında eğitim verilir, bilinçli ve doğru ilaç kullanımının bilimsel temeli oluşturulur. Zehirlerin fizikokimyasal özellikleri, etkileri, klinik ve laboratuvar tanısı, zehirlenmelerden korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilir. Anabilim Dalının başlıca konuları, çevre toksikolojisi kapsamında pestisidler, ağır metaller, mikotoksinler, nitrat ve nitritler, antibiyotik kalıntıları, zehirlenmeler, besin kirliliği ile insektisidlerle toksisite çalışmaları ve ilaç etkileşimleridir.

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında, Farmakoloji I, Farmakoloji II, Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları ve Toksikoloji ve Çevre Koruma başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.