Patoloji Anabilim Dalı
Patoloji Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında ders verme etkinliğine başlayan Patoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından Fakültemizde görevlendirilen Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı), Prof. Dr. Osman KUTSAL, Prof. Dr. Sevil ATALAY VURAL ve Araştırma Görevlisi kadrosunun katkıları ile kurulmuştur.

Patoloji Anabilim Dalının işlevi, hayvan sahiplerince elden getirilen veya Veteriner Fakültesi Klinik Bilimleri tarafından gönderilen ölü hayvanlar (kadavralar), bunlara ait iç organlar, aspiratlar, aborte yavrular, tümöral biyopsi materyalleri ve benzeri marazi maddeleri patomorfolojik (makroskobik) ve histopatolojik (ışık-mikroskobik) yönden muayene ederek, ölüm nedeni ile hastalıkların tanısını ortaya koymaktır. Kısaca, hayvan sahiplerine, klinik bilimlere ve ülke hayvancılığına katkı sağlayan, hastalıkların tanı ve tedavisi aşamasına yardımcı olmaya çalışan bir Anabilim Dalı konumundadır.

Patoloji Anabilim Dalında Patoloji I, Patoloji II, Patoloji III ve Nekropsi dersleri verilmektedir.