Tek Sağlık ve Gıda Etiği: Prof. Dr. Dilek Arsoy’un Entegre Yaklaşımı

Prof. Dr. Dilek Arsoy, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan “Tek Sağlık” ilkesinin, sağlıklı toplumların temelini oluşturduğunu belirtti. Bu ilke, hayvan ve insan sağlığı bilgilerinin entegrasyonunu ve paylaşımını, verimli sağlık sistemlerinin anahtarı olarak görüyor. Prof. Arsoy, bu yaklaşımın aynı zamanda Gıda Etiği ile de yakından ilişkili olduğunu ifade etti. Gıda Etiği, besin maddelerinin sadece sağlıklı ve besleyici olmasının ötesinde, adaletsiz uygulamaları içermeyen, hayvan ve bitki refahına uygun, güvenli ve güvenilir kaynaklardan elde edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Prof. Arsoy, bu önemli konuları Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Hekimliği ve Ziraat Fakülteleri adına, Tarım ve Gıda Etiği Derneği ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen TARGED, 4. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’nde (16-17 Kasım 2023), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin tarihi konferans salonunda sundu. Sunum, Tek Sağlık ve Gıda Etiği’nin bütüncül yaklaşımının önemini ve uygulamalara olan etkilerini detaylı bir şekilde ele aldı. Prof. Arsoy’un bildirisi, kongre katılımcıları tarafından büyük ilgi gördü ve tartışmaları teşvik etti. Bildirinin tam metni, kongre kitabında yer almakta ve bu alanda çalışan uzmanlar ve ilgili araştırmacılar için değerli bir kaynak oluşturmaktadır.

SKA 17, SKA 12, SKA 3