Tek Sağlık Konusunda İlk Kez Türkçe Olarak Yayınlanan İki Kitabımız Okuyucuları İle Buluşmayı Bekliyor.

“Tek Sağlık: 21. Yüzyılın Karmaşık Sağlık Sorunlarıyla Yüzleşme, 2022” (ISBN: 978-625-6945-00-5) ve “Güncel Tek Sağlık: Zoonotik Tehditlerden İklimsel Afetlere ve Ekotoksikolojik Sorunlara Düşünce Evrimi, 2023” (ISBN: 978-625-6643-09-3, Duvar Kitabevi, İzmir – Türkiye) adlı kitaplar, okuyucularıyla buluştu. Türkiye’de Tek Sağlık konsepti üzerine Türkçe olarak yayınlanan bu iki önemli eserin editörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Taştan, Ayşe Ak, Ayfer Peker ve Burcu Küçük Biçer üstlenmiştir. Çeşitli disiplinlerden birçok akademisyenin katkıda bulunduğu eserlerde, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Dilek Arsoy ve Araş. Gör. Vet. Hek. İsmail Ahmet Uygun bölüm yazarları arasında yer almaktadır.

İklim değişikliği, yeni mikrobiyal tehditler, biyoçeşitlilik azalması, türlerin yok oluşu, antimikrobiyal direnç ve ekotoksikolojik sorunlar gibi geniş bir yelpazede yer alan sorunlar, insan, hayvan ve çevre arasındaki karmaşık ilişkiler nedeniyle yenilikçi çözüm yaklaşımlarını zorunlu kılmaktadır. Her geçen gün önemi daha da anlaşılan ve kabul gören Tek Sağlık düşünce sistemi, “Tek Sağlık: 21. Yüzyılın Karmaşık Sağlık Sorunlarıyla Yüzleşme” ve “Güncel Tek Sağlık: Zoonotik Tehditlerden İklimsel Afetlere ve Ekotoksikolojik Sorunlara Düşünce Evrimi” kitaplarında detaylı bir şekilde işlenmektedir. Bu eserler, insan ve hayvan sağlığına, gıda güvenliğine ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik bütünsel ve çözüm odaklı yaklaşımları ele almaktadır ve önümüzdeki on yılın en önemli konuları arasında yer alacaktır.

Akademik ve toplumsal farkındalığın artırılmasına katkılarından dolayı Yakın Doğu Üniversitesi ve kitabın yazarlarına teşekkür ederiz.

Kitaplar, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de uyumlu olarak, özellikle SKA 12, SKA 17 ve SKA 3 hedefleriyle ilişkilendirilmektedir.