Kıbrıs Yağlı Kuyruklu Koyunun Uluslararası Tanıtımı: Prof. Dr. Dilek Arsoy ve Dr. İbrahim Mahamane Abdourhamane’den Önemli Sunum

Ankara, Türkiye’de düzenlenen “3rd International Livestock Science Congress” kapsamında, 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir hayvancılık alanında önemli bir sunum gerçekleştirildi. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğiyle düzenlenen bu kongrede, Prof. Dr. Dilek Arsoy ve Dr. İbrahim Mahamane Abdourhamane, Kıbrıs’ın yerli gen kaynaklarından biri olan ve nesli tehlike altında bulunan “Kıbrıs Yağlı Kuyruklu Koyun Irkı”nın morfolojik karakterizasyonunu kantitatif ve kalitatif özellik analizi kullanarak sundular.

Bu çalışma, koyun ırkının genetik ve morfolojik özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde korunması gereken değerli genetik kaynaklara dikkat çekti. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı’nın bu alandaki bilimsel çalışmaları, yerel ırkların korunması ve sürdürülebilir kullanımını destekleme amacını taşıyor.

Bu sunum, “Morphological Characterization of Cyprus Fat-tailed Sheep Breed using quantitative and qualitative trait analysis” başlığı altında, uluslararası literatüre de katkı sağlamayı hedefliyor. Kongre, yerel ırkların korunması ve sürdürülebilir hayvancılık konularında bilinç ve ilgi uyandırmakta önemli bir rol oynadı.

SKA 15, SKA 12, SKA 17