At Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlenen Sempozyumla Ele Alındı.


Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Kıbrıs tarafından düzenlenen “At Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

 

Dünya tarihinde en önemli yere sahip olan hayvanların başında atlar gelir. Savaştan seyahate, yük taşımacılığından tarıma kadar pek çok alanda her zaman insanların yanında yer aldılar. Günümüzde ise at yetiştiriciliği ve binicilik hala meraklılarının tutkuyla sürdürdürdüğü uğraşlardan biri. At hekimliği de veteriner hakimliğin önemli alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde, Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Kıbrıs (International Veterinary Students Association-IVSA-Cyprus) tarafından düzenlenen “At Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar” sempozyumunda altı oturumda “at hekimliği” ile ilgili pek çok konu ele alındı. Sempozyuma, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden bir çok öğretim üyesi konuşmacı olarak yer aldı.

6 oturumda at hekimliğine dair her şey
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı ve IVSA Cyprus danışman hocası Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz ve IVSA Cyprus Başkanı E. Kaan Kaşıkçı’nın konuşmalarıyla başlayan sempozyum altı oturumda tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüban Göçmenin başkanlık yaptığı birinci oturumda, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş, kısrakların en önemli infertilite (gebe kalamama) probleminin nedeni olan pnömovagina konusunu çeşitli yönleriyle ele aldı.

Doç. Dr. Serkan Sayıner’in oturum başkanlığı ve moderatörlüğünde gerçekleştirilen ikinci oturumda ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Kaşıkçı “Kısraklarda Gebelikte Kan Uyuşmazlığı” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Kaşıkçı, bir tayın oluşumu, anne karnında büyümesi ve doğumdan sonraki olası problemler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Doç. Dr. Osman Ergene’nin moderatörlüğünü yaptığı sempozyumun üçüncü oturumunda ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya “Kısraklarda İkiz Gebelikte Bir Embriyonun Ezilerek Tek Gebeliğin Sağlanması” sunumunu yaptı.

Sempozyumun dördüncü oturumunda ise Prof. Dr. Vedat Sağmanlıgil’in moderatörlüğünde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülay Deniz, atların beslenmesindeki önemli prensipleri ve dikkat edilmesi gereken hususları katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumun beşinci oturumu ise Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ege İnce’nin moderatörlüğünde gerçekleşti. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Veli Yılgör Çırak bir at çiftliğinde parazit mücadelesinin nasıl yapılacağı ile ilgili pratik bilgiler paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F. Eser Özgencil’in moderatörlüğünde gerçekleşen sempozyumun son oturumunda da Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş tarafından “Atlarda Topallık Muayenesi” ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Atların topallıklarının tanısı ile ilgili püf noktalara vurgu yapan Prof. Seyrek-İntaş, katılımcıların sorularını da yanıtladı.