Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü lisans ve doktora dersleri, Prof. Dr. Canan HECER (Anabilim dalı başkanı), Doç. Dr. Hatice Beyza ULUSOY, Arş. Gör. Halil Doruk KAYNARCA ve Arş. Gör. Fatma KAYA YILDIRIM kadrosu ile eğitime devam etmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, beslenmede önemli bir yer tutan hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli ve güvenli olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılması konusunda etkin bir rol oynamaktadır.

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nın başlıca hedefleri arasında lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimizi başta hayvansal gıdalar olmak üzere gıda hijyeni, et hijyeni ve muayenesi, et bilimi ve teknolojisi, süt hijyeni, süt bilimi ve teknolojisi, gıda kimyası ve veteriner halk sağlığı dersleri yönünden, bilimsel gelişmeler kapsamında gerekli temel ve problem çözmeye dayalı teorik ve uygulamalı bilgilerle donatarak; mezuniyet sonrası bu alanda kendine güvenli ve yeterli Veteriner Hekimler yetiştirmektir.

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi, Süt Hijyeni ve Teknolojisi, Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı, Gıda İşletmelerinde Sanitasyon, Fermente Et ve Süt Ürünleri başlıklı lisans dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.