Doç. Dr. Beyza Hatice ULUSOY
Dekan Yardımcısı
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Beyza H. ULUSOY İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği’nde gıda kontrol laboratuvarında görev aldı. 2001-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim dalında doktora eğitimini sürdürürken aynı zamanda araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Eylül 2007’de Beykent Üniversitesi’nde Yrd. Doç. kadrosuna atandı. 2007 ve 2010 yılları arasında Haliç Üniversitesi’nde Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde, Beykent Üniversitesi’nde Aşçılık Meslek Yüksekokulu’nda gıda mikrobiyolojisi, gıda güvenliği konuları üzerinde dersler verdi. Aynı tarihlerde kuruluşunda yer aldığı Akademik Hijyen Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri şirketinde eğitim sorumlusu olarak çalıştı. 2010-2016 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde öğretim üyesi, bir yılda bölüm başkanı olarak görev aldı. 2016 yılının Eylül ayında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı.2018 yılında doçentlik ünvanını almıştır. Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği derslerin yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.