Ayın Olgusu
Ayın Olgusu


  İşe başlamadan evvel genel durumun kontrol edilmesi her hasta için diyagnostik ve terapötik yaklaşımı değiştirebilecek, vazgeçilmez bir muayene basamağıdır.


  Habitus: Alert (çevresiyle ilgili)
  Beslenme durumu: iyi
  P: 100 atım/dk, nabız kalitesi: normal
  R: 30 solunum/dk, solunum kostoabdominal, oskültasyon: veziküler sesler
  Kapillar dolum süresi: 2 sn, periferal nabız: güçlü
  Mukozalar: gülgüni pembe
  Lenf düğümleri: normal
  Abdominal palpasyon: normal
  Rektal tuşe: normal

  Ağız Muayenesi
  Sedasyon altındaki intraoral muayenede, diş ve dişetlerinde herhangi bir sorun olmadığı gözlendi. Yaralar sondalandığında, yaranın maksillar kemiğe kadar ulaştığı belirlendi.

  Göz Muayenesi
  Göz küresini ve eklenti organlarını etkileyen bir fiziki muayene bulgusu belirlenmedi. Bulbus’un derin katmanlarını inceleyen muayeneye gerek görülmedi.

  Hemogram yapıldı. Lökositoz (Granülositoz) tespit edildi.

  Lezyonu görebildiniz mi?

  Maxilla ve mandibula’nın sağ ve sol kadranlarının oblik görüntülerinde her iki maksillar 4. premolar dişlerinin kökleri etrafında kemik rezorpsiyonuna işaret eden radyolusent (siyah) bir hale gözlendi. Bu bulgular ışığında, fistülün kaynağının diş köklerindeki yangı olduğu belirlendi.


  👍 Tebrikler doğru tanı.


  Konservatif sağaltım (tam tanı konmadan) önceki hekimler tarafından başarısızlıkla denenmişti.
  Karnazyal fistülün konservatif sağaltımı yoktur.
  Genel anestezi altında, her iki diş operatif olarak ekstrakte edildi.
  Operasyon sonrası antibiyotik ve ağız antiseptiği kullanıldı, başına Elizabet yakalığı takıldı. Birkaç gün yumuşak gıda ile besleme önerildi.


  Operasyon sırasında görülen fistül deliğinin ağız içi bağlantısı.

  Post operatif radyografilerde her iki maxillar P4’ün tamamının kalıntısız ekstrakte edildiği görülmektedir.

  👎 Üzgünüz hatalı tanı.

  Operasyon sonrası 15. günde Karamel’in dikişleri uzaklaştırıldı, ağız içi iyileşmiş, fistül yaraları kapanmak üzere.

   

  Operasyon sonrası 30. gün.

   

  Karamelin sahibi, Karamel’in gayet iyi olduğunu ve eski sağlığına kavuştuğu için artık daha mutlu olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi olarak, geçmiş olsun Karamel diyoruz.

  Hazırlayanlar: Doç. Dr. Serkan SAYINER ve Yrd. Doç. Dr. Çağrı GÜLTEKİN