Yakın Doğu Üniversitesi ile Azerbaycan Gence Devlet Tarım Üniversitesi arasında öncelikle Veteriner Fakülteleri arasında başlayacak olan bir işbirliği anlaşması imzalandı.
Yakın Doğu Üniversitesi ile Azerbaycan Gence Devlet Tarım Üniversitesi arasında öncelikle Veteriner Fakülteleri arasında başlayacak olan bir işbirliği anlaşması imzalandı.
Date Added: 01 Temmuz 2021, 09:47

Kıbrıs Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi ile Kardeş Devlet Azerbaycan’ın ikinci büyük Şehri Gence’de bulunan Azerbaycan Gence Devlet Tarım Üniversitesi (Azerbaijan State Agricultural University-Ganja State University) arasında bir işbirliği anlaşması çevirim içi olarak gerçekleştirilen törenle imzalandı. İşbirliği başlangıçta öğretim üyelerinin karşılıklı on line ve/veya yüz yüze dersler ve konferanslar vermesi ile öncelikle Veteriner Hekimliği Fakülteleri arasında başlayacak, olanaklar ölçüsünde öğrenci değişimleri çeşitli programlar çerçevesinde teşvik edilecektir. Takiben işbirliğine dahil olmak isteyen diğer fakültelerde iki rektörlük arasında imzalanan bu anlaşmanın hükümlerinden yararlanarak karşılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değişimi yapabileceklerdir. Arzu edilir ve umulur ki, ilerleyen yıllarda her iki üniversitenin araştırmacıları da ortak bilimsel çalışmalar ve araştırmalar planlayıp yürütebilsinler. İşbirliği bilimsel, sanatsal ve sosyo-kültürel çerçevede gelişim ve hacim kazansın.

Azerbaycan Devlet Ziraat Üniversitesi tarihinin izleri, 14 Kasım 1920’de kurulan Bakü Politeknik Enstitüsü’nün Ziraat Bölümü’ne kadar sürmektedir. Aslen Bakü’de bulunan okul, 1920’de Kızıl Ordu’nun işgali ve yeni devlet olan Azerbaycan SSC’nin kurulmasından sonra kuruldu. Yeni hükümet, bir önceki teknik okul olan Bakü Politeknik Okulu’nun kapatılacağını ve daha geleneksel bir politeknik enstitüsü olan Bakü Politeknik Enstitüsü ile değiştirileceğini açıkladı. Yeni okul, çok çeşitli endüstrilerde mühendis yetiştirmeye odaklandı: Tarım, inşaat mühendisliği, elektromekanik, ekonomi ve petrol. Yeni okul, Azerbaycan’ın ihtiyaçlarını karşılamak için vurgusu değiştiği için yıllar içinde birçok isim değişikliğine gitti. 1923 yılında okulun adı Azerbaycan Politeknik Enstitüsü olarak değiştirildi. Mart 1929’da Azerbaycan Komünist Partisi, okulun tarım, ekonomi ve petrol alanlarını kapsayan üç bağımsız okula bölünmesine karar verdi. Bugün üniversite, Azerbaycan’da tarım sektörü için üniversite düzeyinde diploma sunan tek devlet okuludur.

Yakın Doğu Üniversitesi 1988 yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası’na bağlı olarak Bakanlar Kurulu onayı ile Lefkoşa’da kurulan yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren bir yükseköğretim kurumudur. Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA), UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği’ne (IAU), İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu’na (FUIW) Uluslararası Mühendislik Eğitimi Topluluğu (IGIP), Uluslararası Saygın Medikal Akreditasyon Sistemi (JCI) ve 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa tam üyedir.

Tüm akademik ve idari birimleriyle Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 20 Fakülte, 220 lisans ve önlisans, 218 master ve doktora programıyla eğitim veren 8 enstitü, 3 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 3 okul ve 28 araştırma merkeziyle seçkin öğrencilerine en iyi eğitim ve öğretim ortamı sağlamakla birlikte, temel amacı, onları kendine güvenen, sorumluluğunu her şeyin üzerinde tutan, toplumsal ve tarihi değerlerini gözeterek, akılcı, yaratıcı ve özgür düşünceye sahip Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Yakın Doğu Üniversitesi kuruluşundan bu yana geçen ve bu kadar kapsamlı ve yüksek düzeyli bir bilim ve eğitim kurumunun tarihi bakımından görece kısa sayılacak zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızla gelişmiş ve Kıbrıs’ın en büyük eğitim ve kültür merkezi olmuştur.

İki üniversite Rektörleri İbrahim Hasan oğlu CAFAROV ve Prof. Dr. Ümit HASSAN arasında karşılıklı imzalanan işbirliği anlaşması törenine Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ramin Mammadov, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Famil Nasibov, Dekan yardımcısı Dr. Gulchin Mammadova, Dış ilişkiler Departmanı Başkanı Dr. Küşver Mammadova, Rektör Yardımcısı asistanı Lala Abbasova katılırken, Kıbrıs Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesinden ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Beyza Ulusoy, Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz ve Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi koordinatörü Prof. Dr. Kamil Seyrek İntaş hazır bulundular.

İşbirliği anlaşmasının ülkelerimiz ve öğrencilerimiz adına verimli ve hayırlı olması en büyük dileğimizdir.

Lefkoşa / Genca, 23.06.2021