Prof. Dr. Müjdat Müfit KAHRAMAN
Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Prof. Dr. Müjdat Müfit Kahraman 25 Kasım 1957 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nden 1979 yılında Veteriner Hekim olarak mezun oldu. Doktorasını 1984 yılında Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı’nda tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde Washington State Universitesi, Pullman, Washington’da 1989 yılında Master of Science unvanını kazandı. Yurda 1991’de döndü ve Ankara Üniversitesi’nde 1991’de Doçent oldu. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı’nda 1991-1992 arasında öğretim üyesi olarak hizmet etti. Kasım 1992’de Anabilim Dalı Başkanı olarak görev aldığı Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 1997’de Profesör oldu. Çeşitli idari ve akademik görevlerde bulunduğu Üniversitesinde halen aynı Anabilim Dalı’nda hizmetini sürdürmektedir. Evlidir; bir oğulları vardır.

Seçilmiş Makaleler

 • Akkoc A, Kahraman MM, Cansev M, Ozyigit MO: The Effects of Hypoxia and Hyperosmosis on the Expression of Matrix Metalloproteinases in Broiler Lung Fibroblasts. Avian Biology Research, 4: 6–16, 2011.
 • Oruc HH, Senturk S, Kahraman M, Cirak VY, Akdesir E: Suspected Hairy Vetch (Vicia villosa) Poisoning with a Concomitant Babesiosis in Dairy Cows in Turkey. Pak Vet J, 32: 471-473, 2012.
 • Alasonyalilar-Demirer A, Kahraman MM, Akkoç A, Erturkuner SP, Guzel EE; Kul O, Ipek V. Meningoencephalitis caused by pathogenic Sarcocystis species in a naturally infected sheep in Turkey. Tierärztl Prax, 45: 42–46, 2017.
 • Akdeşir E, Özyiğit MÖ, Kahraman MM. Sığırlarda Mycobacterium bovis’in moleküler ve sito-histopatolojik tanı yöntemleri ile gösterilmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 66: 27-35, 2019.
 • Sözcü A, İpek A, Kahraman MM, İpek V. The effects of hatching time and feed access time on chick quality, organ development, blood parameters, and intestinal morphology in broilers. Turk J Vet Anim Sci, 44: 763-773, 2020.

Kitaplar

 • Kahraman MM, Sönmez G, Özmen Ö, Özyiğit MÖ, Sevimli A, Akkoç A, Alasonyalılar-Demirer A, Yılmaz R, Kahraman F, İpek V, İnan S. Kedi, Köpek ve Küçük Memeliler için Nekropsi Kılavuzu (çeviri). Nobel Kitapevleri, İstanbul 2018.
 • Kahraman MM, Özyiğit MÖ, Akkoç A, Alasonyalılar-Demirer A. Veteriner Özel Patoloji Uygulama Kılavuzu I, Sindirim, Hepatobiliyer, Solunum, Sinir Sistemi, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2019.
 • Kahraman MM, Sönmez G, Özyiğit MÖ, Akkoç A, Alasonyalılar-Demirer A, İpek V. Veteriner Temel ve Pratik Sitopatoloji, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2020.

Projeler

 • Köpeklerde deneysel akut ve kronik ethylene glycol (antifriz) zehirlenmesinde histopataolojik, elektron mikroskobik, toksikolojik ve biyokimyasal incelemeler. TÜBİTAK-VHAG
 • Deneysel Gumboro Hastalığı Virusu, Reovirus ve Adenovirus enfeksiyonlarında Şekillenen Makroskobik ve Mikroskobik Lezyonların Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-VHAG-1127 ve Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 96/5
 • Et tipi tavuklardaki asites sendromunun oluşumunda hipoksik ve hiperozmotik stresin rolü ile matriks metalloproteinazların aktivitelerinin incelenmesi. U.Ü. Araştırma Fonu, 2000/47.
 • Kesime sevk edilen sığırlarda anormal prion proteininin tanımlanması. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 2002/72.
 • Et tipi tavuklarda asites sendromunun oluşumunda Vascular Endothelial Growht Factor (VEGF)’ün rolünün in vitro olarak incelenmesi. TÜBİTAK-108 O 458
 • Süt Sığırlarının Digital ve İnterdigital Dermatitislerinde Matriks Metalloproteinaz Aktivitelerinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu V2009–22
 • Sığır Dermal Fibroblastlarında Matriks Metalloproteinaz Aktivitelerinin Hipoksik Koşullarda İncelenmesi. TÜBİTAK
 • Süt ineklerinde Tb tanısı; BAP: KUAP(V)-2012/45- Kanda ve dokularda Mycobacterium bovis etkeninin moleküler ve sito-histopatolojik yöntemlerle gösterilmesi