1985 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlk (Güzelyurt Kurtuluş ilkokulu, 1991-1996), orta (Şehit Turgut Ortaokulu, 1996-1999) ve lise (20 Temmuz Fen Lisesi, 1999-2002) öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. Yükseköğrenimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 2007 yılında “Fakülte Birinciliği” ile tamamlayarak “Veteriner Hekim” ünvanı almaya hak kazandı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 2011 yılında “Kuzey Kıbrıs’taki Sütçü İnek İşletmelerinde Meme Sağlığı ve Süt Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması” konu başlıklı doktora tezini tamamlayarak “Doktora derecesi” almaya hak kazandı.

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra 2011-2012 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ta Avrupa Birliği Hayvancılık Projesinde ve aynı zamanda 2011-2014 yılları arasında klinik ve saha Veteriner Hekimi olarak çalıştı.10 Kasım 2014 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. 1 Şubat 2016’da aynı Anabilim Dalında “Yardımcı Doçent” ve 22 Şubat 2019’da da “Doçent” ünvanını almaya hak kazandı.

Araştırmalarına özellikle Reprodüktif Sürü İdaresi, Meme Sağlığı ve Doppler Ultrasonogragfi kapsamında devam etmekte olan araştırıcının ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası toplantılarda sözlü ve/veya poster bildirileri ile birçok akademik dergide bilimsel hakemlik görevi bulunmaktadır.

Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlığı Teknikerliği programında dersler vermekte, Fakülte kapsamında bulunan birçok komisyona başkanlık yapmakta ve Dekan Yardımcılığı görevine devam etmektedir.