Prof. Dr. Hatice ERDOST
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

1965 yılında Bursa ‘da doğdu. İlk öğrenimini Bursa Atatürk, orta  öğrenimini ise Bursa  Kız Lisesinde tamamladı. 1983 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine girdi ve 1988 yılında mezun oldu. Aynı yıl içinde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında açılan Doktora ve Araştırma Görevlisi sınavlarını kazanarak 1988 yılında Doktora yapmaya ve 1989 tarihinde de Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1994 yılında “ Alabalıkların  Kuyruk  Kaslarında Motor Sinir Sonlarının Morfolojik ve Histoşimik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar ” konulu Doktora tezini tamamlayarak Veteriner Hekimliği Doktoru ünvan ve yetkisini aldı. Aynı Anabilim Dalında  Yardımcı Doçent kadrosu ile, okutulmakta olan Lisans  ve  Lisansüstü derslerde  görev  almanın yanısıra 1998-1999, 1999-2000 eğitim öğretim yıllarında Afyon Kocatepe  Üniversitesi Veteriner Fakültesinde  Histoloji –Embriyoloji derslerini verdi. 07 Kasım 2000 tarihinde Doçent oldu ve 9 Ocak 2007 tarihinde  Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji  Anabilim Dalı’nda Profesör kadrosuna yükseltilerek atandı. 2013-2015 eğitim öğretim yıllarında Yakın Doğu  Üniversitesi-Kıbrıs- Veteriner Fakültesinde  Histoloji –Embriyoloji derslerini verdi. Evli ve bir çocuk annesidir.

  • 1995 yılında Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastahanesinde düzenlenen Apoptosis ve Flow Cytometry,
  • 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında düzenlenen Uygulamalı Ultrastrüktürel İmmunositokimya,
  • 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalında düzenlenen Uygulamalı Stereoloji,
  • 2010 yılında  Kocaeli üniversitesi  Kök Hücre ve gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama  Merkezinde düzenlenen Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları kurslarında eğitim aldı.