Prof. Dr. Hasan BATMAZ
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

1962 Bursa / Gemlik doğumludur. Lisans eğitimini 1984 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tamamlamış, aynı yıl U.Ü. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır.1988’de İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde doktora eğitimini tamamlayarak, U.Ü.Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır. 1992 yılında Doçent, 1998 yılında Profesör ünvanlarını almıştır. U.Ü.Veteriner Fakültesinde 1990-1998 yıllarında Anabilim Dalı Başkanı, 1998-2000 yıllarında Dekan Yardımcısı ve 2000-2008 yıllarında Dekan olarak görev yapmıştır. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. TÜBİTAK-TOVAG’da 2008-2010 yıllarında Danışma Kurulu ve 2010-2014 yıllarında Yürütme Kurulu üyeliği yapmıştır. Ulusal ve uluslararası yayınları yanında Sığırların İç Hastalıkları, Koyun ve Keçilerin İç Hastalıkları, editör ve bölüm yazarlığı olan Sürü Sağlığı ve Yönetimi kitapları bulunmaktadır. Beş adet Sürü Sağlığı ve Yönetimi ve 4 adet Koyun-Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongrelerini organize ederek başkanlığını yapmıştır.2014 yılında kurulan Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği’nin başkanıdır.