Doktora Öğrencisi Fatma KAYA YILDIRIM
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
İlgili Haberler

Fatma K. YILDIRIM, 1984 yılında Lefkoşa’da doğdu. İlköğretimini Vadili İlkokulunda, ortaokulu Şht. Hüseyin Ruso ve lise öğretimini Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ nde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Yakın Doğu Üniversitesi Herbaryum Merkezi’nde çalışmaya başladı. 2007-2010 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Anabilim dalında yükseklisans eğitimini sürdürürken aynı zamanda çalışmaya devam etti. Şubat 2013 itibariyle Veteriner Fakültesi’nde çalışmaya başladı. 2016 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi bölümünde doktora eğitimine başladı.